Радиокасетофон с CD Heru. С много добър външен вид и чудесно функциониращ (без дека). Плейъра разчита оригинални и записвани дискове.

Тегло 5 kg