Колекционерски компакт диск плейър Philips CD160. Много добре запазен визуално и функциониращ перфектно. Плейва без да се замисли CD-R и матрични дискове. DAC TDA1541–SAA7220P/A, транспорт CDM-2/10. Произведен в Белгия.

Тегло 6 kg