Качествен компакт диск плейър Philips CD210. С отличен външен вид и безупречно функциониращ. Разчита мигновенно оригинални и CD-R дискове. DAC TDA1543, 16-bit, транспорт CDM-4/19. Произведен в Белгия. Отличен звук!

Тегло 5 kg