Компакт диск плейър Philips CD750. С много добър вид и отлично функциониращ. Плейва оригинални и CD-R дискове. DAC SAA7350AGP–SM5840AS–SAA7345GP, транспорт CDM12.1. Произведен в Унгария.

Тегло 5 kg