Двукасетен дек Sony model TC-WE475. С много добър външен вид (липсва пластмасовото палче за отваряне на гнездото А) и функциониращ чудесно. Разполага с електронен брояч, Dolby B,C , pitch control, AMS (Automatic Music Sensor). Може да се управлява със системното дистанционно.

Тегло 4 kg