Компакт диск плейър Technics SL-P277A. С много добър външен вид и функциониращ отлично. Плейва мигновенно CD-R и матрични дискове. DAC MN6474–MN6625, транспорт CDM-4/19. Произведен в Германия.

Тегло 5 kg