Колекционерски компакт диск плейър Toshiba XR-9318 (Philips CD380). С много добър външен вид и отличен технически. Плейва оригинални и CD-R дискове. DAC TDA1543, транспорт CDM-4/19. Произведен в Белгия. 

Тегло 4 kg